VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Industrija
Štampa El. pošta

U toku 63 godine, Energoprojekt je realizovao veliki broj kompleksnih, velikih industrijskih projekata. Kompanija pruža usluge projektovanja, konsaltinga, izgradnje, nabavku, isporuku i montažu opreme, obuku kadrova za rad na postrojenjima i sistemima, puštanje u rad i održavanje.

Energoprojekt je projektovao i/ili izgradio preko 1.300 složenih projekata u različitim industrijskim granama kao što su:

Prehrambena idustrija
Farmaceutska industrija
Bazna i prerađivačka hemijska industrija
Transport i skladištenje nafte i gasa
Industrija prerade drveta, proizvodnja celuloze i papira
Metaloprerađivačka industrija
Industrija prerade rude i metala i transportni sistemi
Industrija prerade nemetala i građevinskih materijala
Industrija prerade duvana i proizvodnje cigareta
Industrijske energane, toplane i kotlarnice
Distribucija gasova
 
Objekat novih fermentora u okviru kompleksa pivare Heineken u Zaječaru, Srbija Štampa El. pošta
heineken zajecar_v1
Investitor: Heineken Srbija d.o.o
Projekat: Objekat novih fermentora u okviru kompleksa pivare Heineken u Zaječaru
Usluga: Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke”
 
Rafinerija nafte Pančevo, Srbija Štampa El. pošta
rafinerija pancevo_v21
Investitor: CB&I (Krajnji korisnik NIS)
Projekat: Modernizacije prerađivačkog kompleksa u NIS Rafineriji nafte Pančevo - Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje
Usluga: Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge; provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom
 
Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Gana Štampa El. pošta
ernest chemist_v21
Investitor: Ernest Chemist Ltd, Ghana
Projekat: Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda
Usluga: Projektovanje; glavni izvođač za građevinske radove
 
Rekonstrukcija topionice u RTB Bor, Srbija Štampa El. pošta
01-01 topionica bor
Investitor: RTB Bor, Outotec
Projekat: Rekonstrukcija topionice u RTB Bor
Usluga: Projektovanje; upravljanje projektima; nabavka elektromašinskih sistema i opreme i izvođenje elektromašinskih i građevinskih radova; puštanje u rad
 
Izgradnja fabrike u RTB Bor, Srbija Štampa El. pošta
01-02 fabrika bor
Investitor: RTB Bor, SNC Lavalin
Projekat: Izgradnja fabrike sumporne kiseline u RTB Bor
Usluga: Upravljanje projektima; izvođenje građevinskih radova, delimična isporuka opreme i materijala, izvođenje radova i montaža elektromašinskih instalacija i opreme
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije